Cinsel zevkçilik-hedonizm nedir?

0
2
Cinsel zevkçilik-hedonizm nedir?
Cinsel zevkçilik-hedonizm nedir?
Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği, giderek yaygınlaşan nefsin egemenliği hakkında bilgilendiriyor!

''Cinsellikte nefsin egemenliği artıyor''

Brooksfield’in kreatif direktörü Marco Faletto, ‘Metroseksüel erkekler sahneden çekiliyor. Sırada hazcılık var. Dünün maçoları, bugünün manikür pedikür bağımlısı metroseksüelleri yarın şımartma düşkünü hedonistler olarak karşımıza çıkacak. Hazcılık bugünün yaşam stili.’ diyor.

Cinsel Sağlık Durumu Enstitüsü Derneği, cinsel hazcılık-zevkçilik-hedonizm üzerine bakın neler söylüyor!

18
''Cinsellikte nefsin egemenliği artıyor''

Zaman Zaman çalışmayan, üretmeyen sadece eğlenceye ve cinsel yaşama odaklanan bir model anlayışını savunan Amerikan sinemasının dünyayı etkisi altına almasıyla birlikte; iyice yayılan ve kendine her geçen gün daha çok taraftar bulan hedonist yaşam biçimi, özellikle ülkemizde ideali olmayan ve sorunlu gençleri tehdit etmektedir.

Yunanca ‘hedone’ zevk ve haz demektir. ‘Hedonizm’ kelime anlamıyla “hazcılık, hoşgörü alma” anlamına gelen, en üstün iyiliğin haz olduğunu ileri süren bir öğretidir. ‘Cinsel hazcılık’ ise nefsin egemenliğidir. Yaşamın anlamını cinsel hazda bulan dünya görüşüdür. Cinsel hazza teslim olmuşluk kültü, bir değersizlik, artan bir şekilde cinsel iştahı azgınlaştıran bir davranış bozukluğudur.

28
''Cinsellikte nefsin egemenliği artıyor''

Dört bin takvim akıl tarihine baktığımızda eski Yunan’da iki önemli hazcı kuram ortaya atılmıştır: Yazılı tarihte birincil kere şımartma gerisinde koşmayı insanın tek amacı olarak tanımlayan Sokrates’in öğrencisi Aristippos’tur. Hazcılığın kurucusu sayılır. Bireycidir. Topluma değerinde vermez. Her davranışın nedeni mutlu olma isteğidir. böylece yaşama sanatının büyük ustası olarak anılmıştır.

Hazcılığı devam ettiren diğer bir düşünür Epikuros’tur. Tinsel hazları duyusal hazların üzerinde görür. Çünkü tinsel hazlar gelip geçici olmayan hazlardır. Mutlu bir yaşamın amacı, vücudun sağlığıyla ruhun rahatlığını aramayı öğrenmektir. Bu bağlamda, mutluluğun en yüce iyi olduğu konusunda Aristo ile aynı fikirde olan olan Epikuros, mutluluğun zevksiz elde edilemeyeceğini savunarak Aristo’dan ayrılır.

38
''Cinsellikte nefsin egemenliği artıyor''

19. asır İngiltere’sinde, ‘mutluluk faydadadır’ diyen J. Stuart Mill ve ‘en üstün iyi, faydadadır. İyiyi kötüden ayıracak ölçü, menfaat ölçüsüdür’ diyen Jeremy Bentham, gibi düşünürlerde, ‘sürekli üstünlük, geçici faydadan iyidir’ noktasında tarif bulan ‘faydacılık,’ geçici olmayan hazları mutluluğun amacı görebilen hedonizm ile örtüşmüştür.

sonradan, cinsel hazzı ve doyumu, maddesel acı ve en güçlü duygu olan ruhsal acıyla birlikte ele alarak, Eros’u ve Doğa’yı uzlaştırmak isteyen Marquis de Sade, ‘kötülük ve suç her çeşit zevkin kaynağıdır’ diyerek, ahlaksal değerleri eleştirip bunları cinsel hedonizm anlayışı çerçevesinde değerlendirmiş ve cinselliği, insanları tanımanın en kesin yolu olarak görmüştür.

Günümüzde insanın varoluş amacı olan zevklerin hoşnutluk edilmeyip bastırılması sonucu ruhsal rahatsızlıkların meydana gelebileceğini savunan ve hazcılığın güya bilimsel kaynağını yaratıcı ise ‘S.Freud’ olmuştur.

48

Brooksfield’in kreatif direktörü Marco Faletto, ‘Metroseksüel erkekler sahneden çekiliyor. Sırada hedonizm var. Dünün maçoları, bugünün manikür pedikür bağımlısı metroseksüelleri yarın haz düşkünü hedonistler olarak karşımıza çıkacak. Hazcılık bugünün yaşam stili.’ diyor.

Cinsel Sıhhat Enstitüsü Derneği, cinsel hazcılık-zevkçilik-hazcılık üzerine bakın neler söylüyor!

Zaman Zaman çalışmayan, üretmeyen yalnızca eğlenceye ve cinsel yaşama odaklanan bir model anlayışını savunan Amerikan sinemasının dünyayı etkisi altına almasıyla birlikte; tamamen yayılan ve kendine her geçen gün daha çok taraftar bulan hedonist yaşam biçimi, bilhassa ülkemizde ideali olmayan ve sorunlu gençleri korkutma etmektedir.

Yunanca ‘hedone’ şımartma ve hoşgörü demektir. ‘Hedonizm’ sözcük anlamıyla “hedonizm, müsamaha alma” anlamına gelen, en üstün iyiliğin hoşgörü olduğunu ileri süren bir öğretidir. ‘Cinsel hedonizm’ ise nefsin egemenliğidir. Yaşamın anlamını cinsel hazda bulan dünya görüşüdür. Cinsel hazza teslim olmuşluk kültü, bir önemsizlik, giderek cinsel iştahı azgınlaştıran bir davranış bozukluğudur.

Dört bin yıllık zihin tarihine baktığımızda eski Yunan’da iki manâlı hazcı varsayım ortaya atılmıştır: Yazılmış tarihte birincil defa zevk arkasından koşmayı insanın tek amacı olarak tanımlayan Sokrates’in öğrencisi Aristippos’tur. Hazcılığın kurucusu sayılır. Bireycidir. Topluma değer vermez. Her davranışın nedeni mutlu olma isteğidir. böylece yaşama sanatının büyük ustası olarak anılmıştır.

Hazcılığı devam ettiren diğer bir düşünür Epikuros’tur. Tinsel hazları duyusal hazların üzerinde görür. Çünkü tinsel hazlar gelip geçici olmayan hazlardır. Mutlu bir yaşamın amacı, vücudun sağlığıyla ruhun rahatlığını aramayı öğrenmektir. Bu bağlamda, mutluluğun en ulu iyi olduğu konusunda Aristo ile kararlaştırılmış olan Epikuros, mutluluğun zevksiz elde edilemeyeceğini savunarak Aristo’dan ayrılır.

19. yüzyıl İngiltere’sinde, ‘mutluluk faydadadır’ diyen J. Stuart Mill ve ‘en üstün iyi, faydadadır. İyiyi kötüden ayıracak ölçü, üstünlük ölçüsüdür’ diyen Jeremy Bentham, gibi düşünürlerde, ‘sürekli avantaj, geçici faydadan iyidir’ noktasında tarif bulan ‘faydacılık,’ geçici olmayan hazları mutluluğun amacı gören hazcılık ile örtüşmüştür.

sonradan, cinsel hazzı ve doyumu, maddi acı ve en dinç duygu olan ruhsal acıyla birlikte ele alarak, Eros’u ve Doğa’yı uzlaştırmak isteyen Marquis de Sade, ‘kötülük ve suç her çeşit zevkin kaynağıdır’ diyerek, ahlaksal değerleri eleştirip bunları cinsel hedonizm anlayışı çerçevesinde değerlendirmiş ve cinselliği, insanları tanımanın en emin yolu olarak görmüştür.

Günümüzde insanın varoluş amacı olan zevklerin hoşnutluk edilmeyip bastırılması sonucu ruhsal rahatsızlıkların meydana gelebileceğini savunan ve hazcılığın iddiaya göre bilimsel kaynağını yaratıcı ise ‘S.Freud’ olmuştur.

CEVAP VER