Cinsel zevkçilik-hedonizm nedir?

0
2
Cinsel zevkçilik-hedonizm nedir?
Cinsel zevkçilik-hedonizm nedir?
Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği, gitgide artarak yaygınlaşan nefsin egemenliği hakkında bilgilendiriyor!

''Cinsellikte nefsin egemenliği artıyor''

Brooksfield’in kreatif direktörü Marco Faletto, ‘Metroseksüel erkekler sahneden çekiliyor. Sırada hazcılık var. Dünün maçoları, bugünün manikür pedikür bağımlısı metroseksüelleri yarın müsamaha düşkünü hedonistler olarak karşımıza çıkacak. Hedonizm bugünün hayat stili.’ diyor.

Cinsel Afiyet Enstitüsü Derneği, cinsel hedonizm-zevkçilik-hedonizm üstüne bakın neler söylüyor!

18
''Cinsellikte nefsin egemenliği artıyor''

Ara Sıra çalışmayan, üretmeyen sadece eğlenceye ve cinsel yaşama odaklanan bir model anlayışını savunan Amerikan sinemasının dünyayı etkisi altına almasıyla birlikte; ayrıntılarıyla yayılan ve kendine her geçen gün daha çok taraftar bulan hedonist yaşam biçimi, bilhassa ülkemizde ideali olmayan ve sorunlu gençleri korkutma etmektedir.

Yunanca ‘hedone’ hoşgörü ve tutku demektir. ‘Hedonizm’ kelime anlamıyla “hedonizm, haz alma” anlamına gelen, en üstün iyiliğin müsamaha olduğunu ileri süren bir öğretidir. ‘Cinsel hedonizm’ ise nefsin egemenliğidir. Yaşamın anlamını cinsel hazda bulan dünya görüşüdür. Cinsel hazza teslim olmuşluk kültü, bir önemsizlik, gitgide artarak cinsel iştahı azgınlaştıran bir tutum bozukluğudur.

28
''Cinsellikte nefsin egemenliği artıyor''

Dört bin takvim fikir tarihine baktığımızda eski Yunan’da iki manâlı hazcı kuram ortaya atılmıştır: Yazılı tarihte ilk kere haz gerisinde koşmayı insanın tek amacı olarak tanımlayan Sokrates’in öğrencisi Aristippos’tur. Hazcılığın kurucusu sayılır. Bireycidir. Topluma değer vermez. Her davranışın nedeni mutlu olma isteğidir. bu nedenle yaşama sanatının büyük ustası olarak anılmıştır.

Hazcılığı devam ettiren öteki bir düşünür Epikuros’tur. Tinsel hazları duyusal hazların üstünde görür. Çünkü tinsel hazlar gelip geçici olmayan hazlardır. Mutlu bir yaşamın amacı, vücudun sağlığıyla ruhun rahatlığını aramayı öğrenmektir. Bu bağlamda, mutluluğun en ulu iyi olduğu konusunda Aristo ile kararlaştırılmış olan Epikuros, mutluluğun zevksiz elde edilemeyeceğini savunarak Aristo’dan ayrılır.

38
''Cinsellikte nefsin egemenliği artıyor''

19. asır İngiltere’sinde, ‘mutluluk faydadadır’ diyen J. Stuart Mill ve ‘en üstün iyi, faydadadır. İyiyi kötüden ayıracak ölçü, avantaj ölçüsüdür’ diyen Jeremy Bentham, gibi düşünürlerde, ‘sürekli avantaj, geçici faydadan iyidir’ noktasında tasvir bulan ‘faydacılık,’ geçici olmayan hazları mutluluğun amacı gören hedonizm ile örtüşmüştür.

sonradan, cinsel hazzı ve doyumu, maddesel acı ve en kuvvetli duygu olan ruhsal acıyla birlikte ele alarak, Eros’u ve Doğa’yı uzlaştırmak isteyen Marquis de Sade, ‘kötülük ve kabahat her çeşitlilik zevkin kaynağıdır’ diyerek, ahlaksal değerleri eleştirip bunları cinsel hazcılık anlayışı çerçevesinde değerlendirmiş ve cinselliği, insanları tanımanın en belirli yolu olarak görmüştür.

Günümüzde insanın varoluş amacı olan zevklerin tatmin edilmeyip bastırılması sonucu ruhsal rahatsızlıkların meydana gelebileceğini savunan ve hazcılığın iddiaya göre bilimsel kaynağını oluşturan ise ‘S.Freud’ olmuştur.

48

Brooksfield’in kreatif direktörü Marco Faletto, ‘Metroseksüel erkekler sahneden çekiliyor. Sırada hedonizm var. Dünün maçoları, bugünün manikür pedikür bağımlısı metroseksüelleri yarın müsamaha düşkünü hedonistler olarak karşımıza çıkacak. Hazcılık bugünün yaşam stili.’ diyor.

Cinsel Afiyet Enstitüsü Derneği, cinsel hazcılık-zevkçilik-hedonizm üstüne bakın neler söylüyor!

Ara Sıra çalışmayan, üretmeyen sadece eğlenceye ve cinsel yaşama odaklanan bir model anlayışını savunan Amerikan sinemasının dünyayı etkisi altına almasıyla birlikte; tamamen yayılan ve kendine her geçen gün daha çok taraftar bulan hedonist yaşam tarzı, özellikle ülkemizde ideali olmayan ve sorunlu gençleri korkutma etmektedir.

Yunanca ‘hedone’ zevk ve müsamaha demektir. ‘Hazcılık’ kelime anlamıyla “hazcılık, şımartma alma” anlamına gelen, en üstün iyiliğin zevk olduğunu ileri süren bir öğretidir. ‘Cinsel hazcılık’ ise nefsin egemenliğidir. Yaşamın anlamını cinsel hazda bulan dünya görüşüdür. Cinsel hazza teslim olmuşluk kültü, bir önemsizlik, gitgide artarak cinsel iştahı azgınlaştıran bir davranış bozukluğudur.

Dört bin yıllık fikir tarihine baktığımızda eski Yunan’da iki kayda değer hazcı hipotez ortaya atılmıştır: Yazılı tarihte birincil defa tutku gerisinde koşmayı insanın tek amacı olarak tanımlayan Sokrates’in öğrencisi Aristippos’tur. Hazcılığın kurucusu sayılır. Bireycidir. Topluma değer vermez. Her davranışın nedeni mutlu olma isteğidir. böylece yaşama sanatının büyük ustası olarak anılmıştır.

Hazcılığı devam ettiren öteki bir düşünür Epikuros’tur. Tinsel hazları duyusal hazların üzerinde görür. Çünkü tinsel hazlar gelip geçici olmayan hazlardır. Mutlu bir yaşamın amacı, vücudun sağlığıyla ruhun rahatlığını aramayı öğrenmektir. Bu bağlamda, mutluluğun en ulu iyi olduğu konusunda Aristo ile aynı fikirde olan olan Epikuros, mutluluğun zevksiz elde edilemeyeceğini savunarak Aristo’dan ayrılır.

19. yüzyıl İngiltere’sinde, ‘mutluluk faydadadır’ diyen J. Stuart Mill ve ‘en üstün iyi, faydadadır. İyiyi kötüden ayıracak ölçü, menfaat ölçüsüdür’ diyen Jeremy Bentham, gibi düşünürlerde, ‘sürekli avantaj, geçici faydadan iyidir’ noktasında tanımlama bulan ‘faydacılık,’ geçici olmayan hazları mutluluğun amacı gören hazcılık ile örtüşmüştür.

sonradan, cinsel hazzı ve doyumu, maddi acı ve en dinç duygu olan ruhsal acıyla birlikte ele alarak, Eros’u ve Doğa’yı uzlaştırmak isteyen Marquis de Sade, ‘kötülük ve kabahat her değişiklik zevkin kaynağıdır’ diyerek, ahlaksal değerleri eleştirip bunları cinsel hazcılık anlayışı çerçevesinde değerlendirmiş ve cinselliği, insanları tanımanın en kesin yolu olarak görmüştür.

Günümüzde insanın varoluş amacı olan zevklerin tatmin edilmeyip bastırılması sonucu ruhsal rahatsızlıkların meydana gelebileceğini savunan ve hazcılığın güya bilimsel kaynağını yaratıcı ise ‘S.Freud’ olmuştur.

CEVAP VER